1 نفتالین سولفونیک اسید

 1 نفتالین سولفونیک اسید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*50 گرمی*250 گرمی*

نام فارسی:

1 نفتالین سولفونیک اسید

نام ماده:

1-Naphthalenesulfonic acid

مختصر: 1-Naphthalenesulfonic acid
کد محصول مرک:

820853

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

α-Naphthalenesulfonic acid

آلفا نفتالین سولفونیک اسید

فرمول: C10H8O3S
C A S NUMBER: 85-47-2
مولار: 208.24 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper