1 نونادکانول

 1 نونادکانول

در پکیج های: 1 گرمی*5 گرمی*

نام فارسی:

1 نونادکانول

نام ماده:

1-Nonadecanol

مختصر: 1-Nonadecanol
کد محصول مرک:

821856

درصد خلوص:  
اسم دوم:

N-Nonadecyl alcohol

ان نونا دسیل الکل

فرمول: C19H40O
C A S NUMBER: 1454-84-8
مولار: 284.52 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 156 °C (13.3 hPa)
درجه ذوب: 60 - 61 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper