1 هگزا دکان تیول

 1 هگزا دکان تیول

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*

نام فارسی:

1 هگزا دکان تیول

نام ماده:

1-Hexadecanethiol

مختصر: 1-Hexadecanethiol
کد محصول مرک:

822063

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Cetyl mercaptan, Hexadecyl mercaptan

ستیل مرکاپتان - هگزا دسیل مرکاپتان

فرمول: C16H34S
C A S NUMBER: 2917-26-2
مولار: 258.5 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 185 - 190 °C (9 hPa)
درجه ذوب: 18 - 20 °C
انبوهی: 0.85 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 102 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
 

 

JoomShaper