1 برومو 2 نفتول

 1 برومو 2 نفتول

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

1 برومو 2 نفتول

نام ماده:

1-Bromo-2-naphthol

مختصر: 1-Bromo-2-naphthol
کد محصول مرک:

821974

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

1-Bromo-2-hydroxynaphthalene

1 برمو 2 هیدروکسی نفتالین

فرمول: C10H7BrO
C A S NUMBER: 573-97-7
مولار: 223.07 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 130 °C (1013 hPa) (decomposition)
درجه ذوب: 77 - 80 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper