1 فلرو 3 نیترو بنزن

 1 فلرو 3 نیترو بنزن

در پکیج : 25 سی سی*

نام فارسی:

1 فلرو 3 نیترو بنزن

نام ماده:

1-Fluoro-3-nitrobenzene

مختصر: 1-Fluoro-3-nitrobenzene
کد محصول مرک:

821799

درصد خلوص:  
اسم دوم:

m-Fluoronitrobenzene

ام فلورو نیترو بنزن

فرمول: C6H4FNO2
C A S NUMBER: 402-67-5
مولار: 141.1 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 205 °C
درجه ذوب: 1.7 °C
انبوهی: 1.33 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 76 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper