1 لودو هگزا دکان

 1 لودو هگزا دکان

در پکیج های: 25 سی سی*100 سی سی*

نام فارسی:

1 لودو هگزا دکان

نام ماده:

1-Iodohexadecane

مختصر: 1-Iodohexadecane
کد محصول مرک:

820735

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Cetyl iodide, Hexadecyl iodide

ستیل یدید - هگزا دسیل یدید

فرمول: C16H33I
C A S NUMBER: 544-77-4
مولار: 352.34 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) practically insoluble
نقطه جوش: 212 °C (20 hPa)
درجه ذوب: 20 - 23 °C
انبوهی: 1.12 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 72.0 - 72.5 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper