1 لودو دودکان

 1 لودو دودکان

در پکیج : 25 سی سی*

نام فارسی:

1 لودو دودکان

نام ماده:

1-Iodododecane

مختصر: 1-Iodododecane
کد محصول مرک:

820732

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Dodecyl iodide, Lauryl iodide

دودسیل یدید - لوریل یدید

فرمول: C12H25I
C A S NUMBER: 4292-19-7
مولار: 296.23 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 159 - 160 °C (20 hPa)
درجه ذوب: -3 °C
انبوهی: 1.20 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper