1 آدامانتان آمونیوم کلراید

 1 آدامانتان آمونیوم کلراید

در پکیج های: 10 گرمی*50 گرمی*

نام فارسی:

1 آدامانتان آمونیوم کلراید

نام ماده:

1-Adamantaneammonium chloride

مختصر: 1-Adamantaneammonium chloride
کد محصول مرک:

820015

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride

آدامانتیل آمین هیدروکلراید - 1 آمینو آدامانتان هیدروکلراید

فرمول: C10H18ClN
C A S NUMBER: 665-66-7
مولار: 187.71 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 360 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

 

 

 

JoomShaper