1,1,3,3 تترا متیل دی سیلوکسان

 1,1,3,3 تترا متیل دی سیلوکسان

در پکیج : 25 سی سی*

نام فارسی:

1,1,3,3 تترا متیل دی سیلوکسان

نام ماده:

1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane

مختصر: 1,1,3,3-Tetramethyldisiloxane
کد محصول مرک:

818414

درصد  خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C4H14OSi2
C A S NUMBER: 3277-26-7
مولار: 134.33 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) (rigorous decomposition)
نقطه جوش: 70 - 71 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -78 °C
انبوهی: 0.76 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: -26 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper