1 آمینو 2 پروپانول

1 آمینو 2 پروپانول

در پکیج: 1 گرمی*

نام فارسی:

1 آمینو 2 پروپانول

نام ماده:

(S)-(+)-1-Amino-2-propanol

مختصر: (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
کد محصول مرک:

818231

درصدخلوص:  
اسم دوم:

S-(+)-Isopropanolamine

ایزو پروپانول آمین

فرمول: C3H9NO
C A S NUMBER: 2799-17-9
مولار: 75.11 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 158 - 162 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 20 - 23 °C
انبوهی: 0.96 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 71 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper