1 نفتیل متیل آمین

 1 نفتیل متیل آمین

نام فارسی:

1 نفتیل متیل آمین

نام ماده:

1-Naphthylmethylamine

مختصر: 1-Naphthylmethylamine
کد محصول مرک:

814851

درصدخلوص:  
اسم دوم:

1-Aminomethylnaphthalene, 1-Naphthalenemethylamine

آمینو متیل نفتالین - 1 نفتالین متیل آمین

فرمول: C11H11N
C A S NUMBER: 118-31-0
مولار: 157.22 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش: 289 - 292 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.075 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >110 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper