1 اکتین

 1 اکتین

در پکیج: 25 سی سی*

نام فارسی:

1 اکتین

نام ماده:

1-Octyne

مختصر: 1-Octyne
کد محصول مرک:

814146

درصدخلوص:  
اسم دوم:

n-Hexylacetylene

ان هگزیل استیلن

فرمول: C8H14
C A S NUMBER: 629-05-0
مولار: 110.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.024 g/l (25 °C)
نقطه جوش: 124 - 126 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -80 - -79 °C
انبوهی: 0.75 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 16 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=

 

JoomShaper