1,1 دی متوکسی 3 نیترو پروپان

 1,1 دی متوکسی 3 نیترو پروپان

نام فارسی:

1,1 دی متوکسی 3 نیترو پروپان

نام ماده:

1,1-Dimethoxy-3-nitropropane

مختصر: 1,1-Dimethoxy-3-nitropropane
کد محصول مرک:

814137

درصدخلوص:  
اسم دوم:

3-Nitropropionaldehyde dimethyl acetal

3 نیترو پروپیونالدهید دی متیل استال

فرمول: C5H11NO4
C A S NUMBER: 72447-81-5
مولار: 149.14 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 96 °C (20 hPa)
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.12 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 90 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper