1 تترا دکان

 1 تترا دکان

در پکیج های: 100 سی سی*500 سی سی*

نام فارسی:

1 تترا دکان

نام ماده:

1-Tetradecene

مختصر: 1-Tetradecene
کد محصول مرک:

808601

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C14H28
C A S NUMBER: 1120-36-1
مولار: 196.37 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 251 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -13 °C
انبوهی: 0.77 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 107 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper