1و1و1و3و3و3 هگزا فلورو 2 پروپانول

 1و1و1و3و3و3 هگزا فلورو 2 پروپانول

در پکیج های: 25 سی سی*100 سی سی*

نام فارسی:

1و1و1و3و3و3 هگزا فلورو 2 پروپانول

نام ماده:

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol

مختصر: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
کد محصول مرک:

804515

درصدخلوص:  
اسم دوم:

1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoroisopropanol, HFP

هگزا فلورو ایزو پروپیل الکل - هگزا فلورو ایزو پروپانول

فرمول: C3H2F6O
C A S NUMBER: 920-66-1
مولار: 168.03 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 58 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -3 °C
انبوهی: 1.62 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 3 - 4 (H2O) Aqueous solution
نقطه اشتعال: >100 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper