1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات

 1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات

نام ماده:

1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate

مختصر: 1-Ethyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate
کد محصول مرک:

490223

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H12N2O4S
C A S NUMBER: 412009-61-1
مولار: 208.24 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.38 g/cm3
میزان اسیدی: (H2O) no data available
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper