1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم برومید

 1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم برومید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم برومید

نام ماده:

1-Butyl-3-methylimidazolium bromide

مختصر: 1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
کد محصول مرک:

490087

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H15BrN2
C A S NUMBER: 85100-77-2
مولار: 219.13 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 76 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: (H2O) no data available
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper