1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم تری فلرو متان سولفونات

 1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم تری فلرو متان سولفونات

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم تری فلرو متان سولفونات

نام ماده:

1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate

مختصر: 1-Ethyl-3-methylimidazolium trifluoromethanesulfonate
کد محصول مرک:

490061

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C7H11F3N2O3S
C A S NUMBER: 145022-44-2
مولار: 260.24 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: -12 °C
انبوهی: 1.386 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O) no data available
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper