1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم کلراید

 1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم کلراید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 اتیل 3 متیل ایمیدازولیوم کلراید

نام ماده:

1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride

مختصر: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
کد محصول مرک:

490054

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H11ClN2
C A S NUMBER: 65039-09-0
مولار: 146.62 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 77 - 79 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper