1 بوتیل 1 متیل پیرولیدینیوم تری فلرو متان سولفونات

 1 بوتیل 1 متیل پیرولیدینیوم تری فلرو متان سولفونات

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 1 متیل پیرولیدینیوم تری فلرو متان سولفونات

نام ماده:

1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate

مختصر: 1-Butyl-1-methylpyrrolidinium trifluoromethanesulfonate
کد محصول مرک:

490029

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C10H20F3NO3S
C A S NUMBER: 367522-96-1
مولار: 291.34 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 3 °C
انبوهی: 1.25 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 6 (H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper