پلاتین

 پلاتین

در پکیج: 1 گرمی*

نام فارسی:

پلاتینیوم

نام ماده:

Platinum

مختصر: Platinum
کد محصول مرک:

119232

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: Pt
C A S NUMBER: 7440-06-4
مولار: 195.08 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 1770 °C
انبوهی: 21.45 g/cm3
میزان اسیدی: (H2O) not applicable
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper