آورامین

آورامین

در پکیج های: 50 گرمی*

نام فارسی:

آورامین

نام ماده:

Auramine O (C.I. 41000)

مختصر: Auramine O (C.I. 41000)
کد محصول مرک:

101301

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Pyoktamin® yellow, 4,4-Bis-(dimethylamino)-benzophenonimide hydrochloride

پیوکتامین یلو بیس دی متیل آمینو بنزو فنونیمید هیدرو کلراید

فرمول: C17H22ClN3
C A S NUMBER: 2465-27-2
مولار: 303.84 g/mol
قابلیت محلول شدن: 10 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 265 °C (decomposition)
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6 - 7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper