مولیبدیک اسید

 مولیبدیک اسید

در پکیج های: 1 کیلویی*

نام فارسی:

مولیبدیک اسید

نام ماده:

Molybdic acid about 85% MoO3

مختصر: Molybdic acid about 85% MoO3
کد محصول مرک:

100400

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: H2MoO4
C A S NUMBER: 7782-91-4
مولار: 161.95 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 300 °C
   
   
   
   
   
   
 

 

JoomShaper