3 -کلرو متیل پریدینیوم کلراید|مواد شیمیایی شرکت مرک|مرکز فروشگاهی تحلیلی کمپانی مرک

  3 -کلرو متیل پریدینیوم کلراید

در پکیج: 5 گرمی*

نام فارسی:   3 -کلرو متیل پریدینیوم کلراید
نام ماده:

3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride

مختصر: 3-(Chloromethyl)-pyridinium chloride
کد محصول مرک:

841714

درصد  خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C6H7Cl2N
C A S NUMBER: 6959-48-4
مولار: 164.03 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 143 - 146 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
 

 

 

 

JoomShaper