محیط راپاپورت واسیلیدیس سالمونلا انریچمنت براث

محیط راپاپورت واسیلیدیس سالمونلا انریچمنت براث

 

 

در پکیج: 10 سی سی*

نام فارسی:

محیط راپاپورت واسیلیدیس سالمونلا انریچمنت براث

نام ماده:

Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment broth (acc. harm. EP/USP/JP)

مختصر: Rappaport-Vassiliadis Salmonella Enrichment broth (acc. harm. EP/USP/JP)
کد محصول مرک:

118449

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 5.0 - 5.4 (H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper