محیط کشت ENDO آگار

محیط کشت ENDO آگار

در پکیج هایی:  

نام فارسی:

محیط کشت ENDO آگار

نام ماده:

ENDO agar

مختصر: ENDO agar
کد محصول مرک:

115156

درصد درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper