محیط کشت Meat liver آگار

 محیط کشت Meat liver آگار

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت Meat liver آگار ( میت لیور )

نام ماده:

Meat liver agar

مختصر: Meat liver agar
کد محصول مرک:

115045

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (95 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.5 (35 g/l, H2O, 37 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

JoomShaper