محیط کشت MEC براث همراه با نووبیوسین

محیط کشت MEC براث همراه با نووبیوسین

 

 

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت MEC براث همراه با نووبیوسین

نام ماده:

mEC-broth with Novobiocin

مختصر: mEC-broth with Novobiocin
کد محصول مرک:

114582

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 36.7 g/l
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.7 - 7.1 (36.7 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper