محیط ویتامین بیوتین اسی براث

 محیط ویتامین بیوتین اسی براث

در پکیج: 100 گرمی*

نام فارسی:

محیط ویتامین بیوتین اسی براث

نام ماده:

Vitamin biotin assay broth

مختصر: Vitamin biotin assay broth
کد محصول مرک:

111989

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 75 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.6 - 7.0 (75 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper