محیط ویتامین ب 12 لاکتوباسیلوس اسی براث

 محیط ویتامین ب 12 لاکتوباسیلوس اسی براث

در پکیج: 100 گرمی*

 

 

نام فارسی:

 

محیط ویتامین ب 12 لاکتوباسیلوس اسی براث

نام ماده:

Vitamin B12 (Lactobacillus) assay broth (base)

مختصر: Vitamin B12 (Lactobacillus) assay broth (base)
کد محصول مرک:

111988

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 83 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 5.8 - 6.2 (83 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper