محیط کشت MFC آگار

 محیط کشت MFC آگار

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت MFC آگار

نام ماده:

M FC agar

مختصر: M FC agar
کد محصول مرک:

111278

درصد درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 52 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.2 - 7.6 (52 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper