محیط فنل رد براث

محیط فنل رد براث

 

 

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط فنل رد براث

نام ماده:

Phenol-red broth (base)

مختصر: Phenol-red broth (base)
کد محصول مرک:

110987

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 15 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.2 - 7.6 (15 g/l, H2O, 30 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper