محیط کشت EC براث

 محیط کشت EC براث

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت EC براث

نام ماده:

EC broth

مختصر: EC broth
کد محصول مرک:

110765

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 74 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.7 - 7.1 (37 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper