محیط کشت DEV لاکتوز پپتون براث

 محیط کشت DEV لاکتوز پپتون براث

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*

 

 

نام فارسی:

 

محیط کشت DEV لاکتوز پپتون براث

نام ماده:

DEV Lactose peptone broth

مختصر: DEV Lactose peptone broth
کد محصول مرک:

110690

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 25 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.0 (25 g/l, H2O, 37 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper