محیط کشت DEV لاکتوز براث

 محیط کشت DEV لاکتوز براث

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت DEV لاکتوز براث

نام ماده:

DEV Lactose broth

مختصر: DEV Lactose broth
کد محصول مرک:

110689

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 28 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.1 - 7.3 (28 g/l, H2O, 35 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper