محیط کشت DEV ژلاتین آگار

 محیط کشت DEV ژلاتین آگار

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت DEV ژلاتین آگار

نام ماده:

DEV gelatin agar

مختصر: DEV gelatin agar
کد محصول مرک:

110685

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 50 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.1 - 7.5 (50 g/l, H2O, 22 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper