محیط کشت MRS براث

 محیط کشت MRS براث

در پکیج: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت MRS براث

نام ماده:

MRS broth

مختصر: MRS broth
کد محصول مرک:

110661

درصدخلوص:  
اسم دوم:

Lactobacillus broth acc. to de MAN, ROGOSA and SHARPE, Lactobacillus broth

لاکتوباسیلوس براث

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 50 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 5.5 - 5.9 (50 g/l, H2O, 30 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper