محیط کشت LMX براث

 محیط کشت LMX براث

در پکیج: 500 گرمی*

 

 

نام فارسی:

 

محیط کشت LMX براث

نام ماده:

LMX broth modified acc. to MANAFI and OSSMER

مختصر: LMX broth modified acc. to MANAFI and OSSMER
کد محصول مرک:

110620

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 17 g/l
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.6 - 7.0 (17 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper