محیط سدیم کلراید پپتون براث مرک

محیط سدیم کلراید پپتون براث

 

 

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*

نام فارسی:

محیط سدیم کلراید پپتون براث مرک

نام ماده:

Sodium chloride peptone broth (buffered)

مختصر: Sodium chloride peptone broth (buffered)
کد محصول مرک:

110582

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 16.1 g/l
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.8 - 7.2 (16.1 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper