محیط کشت APT آگار

 محیط کشت APT آگار

در پکیج: 500 گرمی*

 

 

نام فارسی:

 

محیط کشت APT آگار

نام ماده:

APT agar

مختصر: APT agar
کد محصول مرک:

110453

درصدخلوص:  
اسم دوم: APT Agar (All-purpose agar cont. Tween®), All-purpose agar cont. Tween®
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 59.5 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.5 - 6.9 (59.5 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper