محیط کشت LB براث

 محیط کشت LB براث

در پکیجهای: 500 گرمی*5 کیلویی*

نام فارسی:

محیط کشت LB براث

نام ماده:

LB broth (MILLER)

مختصر: LB broth (MILLER)
کد محصول مرک:

110285

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.8 - 7.2 (H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper