محیط استافیلوکوکاس

محیط استافیلوکوکاس  Staphylococcus enrichment

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط Staphylococcus enrichment

نام ماده:

Staphylococcus enrichment broth (base) acc. to BAIRD

مختصر: Staphylococcus enrichment broth (base) acc. to BAIRD
کد محصول مرک:

107899

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 43 g/l
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.4 - 6.8 (43 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper