محیط نوترینت آگارnutrient agar

 محیط نوترینت آگار

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*

نام فارسی:

محیط nutrient agar

نام ماده:

Standard I nutrient agar

مختصر: Standard I nutrient agar
کد محصول مرک:

107881

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Standard nutrient agar

استاندارد نوترینت آگار

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 37 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.5 (37 g/l, H2O, 37 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper