محیط سلنیت سیستین برات

 محیط سلنیت سیستین برات

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط سلنیت سیستین برات

نام ماده:

Selenite cystine enrichment broth

مختصر: Selenite cystine enrichment broth
کد محصول مرک:

107709

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Selenite-cystine broth

سلنیت-سیستیین راث

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 23 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.8 - 7.2 (23 g/l, H2O, 37 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper