محیط پی سدوموناس سلکتیو

محیط پی سدوموناس سلکتیو Pseudomonas Selective

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط Pseudomonas Selective

نام ماده:

Pseudomonas Selective agar (base)

مختصر: Pseudomonas Selective agar (base)
کد محصول مرک:

107620

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 48.4 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.9 - 7.3 (48.4 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper