محیط کشت تریپتیک سوی براث

 محیط کشت تریپتیک سوی براث 105459

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

محیط کشت تریپتیک سوی براث

نام ماده:

Tryptic Soy Broth

مختصر: Tryptic Soy Broth
کد محصول مرک:

105459

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Casein-peptone soymeal-peptone broth, Casein-peptone soyameal-peptone broth

کازیین-پپتون سوی میل-پپتون براث-کازیین پپتون سوی میل -پپتون براث

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 30 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.1 - 7.5 (30 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper