محیط کشت بریلا براث105454

 محیط کشت بریلا براث105454

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*

نام فارسی:

محیط کشت بریلا براث

نام ماده:

BRILA broth

مختصر: BRILA broth
کد محصول مرک:

105454

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Brilliant-green bile lactose broth, Brillant-green bile lactose broth

بریلیانت-گریین بایل لاکتوز براث،برلیانت-گرین بایل لاکتوز براث

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 40 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.2 (40 g/l, H2O, 30 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper