محیط کشت آناروبیک آگار

 محیط کشت آناروبیک آگار

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط کشت آناروبیک آگار

نام ماده:

Anaerobic agar acc. to BREWER

مختصر: Anaerobic agar acc. to BREWER
کد محصول مرک:

105452

درصد خلوص:  
اسم دوم:

BREWER anaerobic agar

برور آناروبیک آگار

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 51 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.0 - 7.4 (51 g/l, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper