محیط موسل براث

 محیط موسل براث گرانوله

در پکیج های: 500 گرمی*5 کیلویی*

نام فارسی:

محیط موسل براث

نام ماده:

MOSSEL broth

مختصر: MOSSEL broth
کد محصول مرک:

105394

درصد  خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 45 g/l (100 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.3 (45 g/l, H2O, 37 °C) (after autoclaving)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 

 

 

JoomShaper