محیط آنتی بیوتیک آگار گرانوله

 محیط Antibiotic agar آنتی بیوتیک آگار گرانوله

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

محیط Antibiotic agar

نام ماده:

Antibiotic agar No. 5

مختصر: Antibiotic agar No. 5
کد محصول مرک:

105271

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper